Våra sociala mål

Mål 1: Inkluderande policy
Agortus har en egen utvecklad policy för en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och jämställdhet.

Mål 2: Ansvarstagande leverantörer
Agortus  ställer krav på att samtliga leverantörer lever upp till mål avseende diskriminering, lika lön, avskaffande av tvångsarbete och barnarbete, föreningsfrihet, organisationsrätt samt kollektiv förhandlingsrätt.