Våra sociala mål

Mål 1: Inkluderande policy
Under år 2018 ska Agortus utveckla en policy för en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och jämställdhet.

Mål 2: Ansvarstagande leverantörer
Under år 2018 samt 2019 ska 50% av Agortus leverantörer ha tillfrågats avseende diskriminering, lika lön, avskaffande av tvångsarbete och barnarbete, föreningsfrihet, organisationsrätt samt kollektiv förhandlingsrätt.