Våra miljömål

Som verksam inom den agrara sektorn vet vi att vi både direkt och indirekt har en påverkan på den omgivande miljön och vi eftersträvar att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Mål 1: Öka volymen KRAV-certifierad försäljning
Under år 2019 ska vi öka försäljningen av KRAV- samt eko-märkta produkter med 30 % jämfört med år 2018.

Mål 2: Öka mängden miljömärkta produkter på kontoret
Från 1 maj 2019 ska de kopieringspapper, kollegieblock samt post-it-block som köps in vara Svanenmärkta.
Från 1 maj 2018 ska de mejeriprodukter samt te/kaffe som köps in till kontoret vara ekologiskt och/eller Fair Trade-märkt.

Mål 3: Sparsam körning
Nyanställda som kommer resa mycket i sin tjänst ska genomgå kursen “Sparsam körning” senast 6 månader efter påbörjad anställning.