Våra miljömål

Som verksam inom den agrara sektorn vet vi att vi både direkt och indirekt har en påverkan på den omgivande miljön och vi eftersträvar att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Mål 1: Öka volymen KRAV-certifierad försäljning
Vi vill öka försäljningen av KRAV- samt eko-märkta produkter.

Mål 2: Öka mängden miljömärkta produkter på kontoret
Allt kontorsmaterial såsom kopieringspapper, kollegieblock samt post-it-block som köps in ska  vara Svanenmärkt.

Mål 3: Sparsam körning
Nyanställda som kommer resa mycket i sin tjänst ska genomgå kursen “Sparsam körning” senast 6 månader efter påbörjad anställning.