Terranova

Använding

Multiresistent (sockerbetscystnematoden och Melogodyne fallax resp Melegodyne chiitiwoody (rotgallnematoder)): grönsaks-, potatis- eller sockerbetsodling Fånggröda med sanerande egenskaper

Fördelar:

Viktigt redskap i potatis- respektive grönsaksodlingar, som morötter:

  • Nematodsanerande
  • Snabb tillväxt
  • Djuprotande
  • Mycket senblommande: låg risk för spillplantor
  • Hög konkurrenskraft  mot låga ogräs

Segment

  • Potatisodling: mot nematoder
  • Grönsaksodlingar: mot rotgallnematoder
  • Sockerbetsodling: mot BCN1