Pressmeddelande för SSFP

Fantastiska nyheter – läs vårt pressmeddelande!
Agortus AB har fått EU-pengar via Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för att köra igång ett projekt gällande specialfröproduktion.
Svensk specialfröproduktion – SSFP är ett innovationsprojekt inom Agortus AB med syfte att i Sverige skapa en fungerande värdekedja för specialfröodling, från sådd till avsalu med 100% export till de ledande fröproducenterna i världen. Projektet ska erbjuda svenska lantbruksföretag nya odlingsmöjligheter och samtidigt bidra till att förbättra lönsamheten för dessa.
Projektet som finansieras delvis med EU-pengar från Europeiska innovationspartnerskapet inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är ett samarbete mellan Agortus AB som är upphovsman och projektägare, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Hushållningssällskapet Halland samt Elitutsäde i Värmö.

Pressmeddelande för SSFP