Orienteringsbrev för potentiella odlare

Är du lantbrukare och intresserad av att börja odla specialfrögrödor i vårt specialfröprojekt? Läs nedan orienteringsbrev:

Orienteringsbrev för potentiella odlare