Innovationsprojektet Svensk Specialfröproduktion, SSFP

Svensk specialfröproduktion (förkortat: SSFP) är ett innovationsprojekt som drivas av Agortus. Syfte är att inom Sverige, skapa en fungerande värdekedja för specialfröodling; från sådd till avsalu. Marknaden är helt och hållet export,  där kunderna är de ledande fröföretagen i världen.

Genom projektet, får svenska lantbruksföretag nya odlingsmöjligheter som samtidigt bidrar till att förbättra lönsamheten för primärproduktionen.

Kraven för lyckad produktion är lång dag och kort natt, större isolationsavstånd, jungfruliga jordar och kunniga odlare.  Allt detta finns i Sverige, samtidigt som svenska lantbrukare söker nya och lönsammare grödor.

Projektet finansieras delvis med EU-pengar från Europeiska innovationspartnerskapet inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

 

 

 

Tag gärna några minuter att titta på vår film om Svensk Specialfröproduktion och varför just detta projekt är så viktigt för kanske dig!