Om Agortus

Agortus är leverantör av agrobaserade råvaror till livsmedelsindustrin, detalj- respektive partihandeln, & agrosektorn. Med vår breda kunskap inom livsmedel, odling och växtförädling och ett djupt engagemang hoppas vi kunna erbjuda dig det du behöver. Vår marknad är global och vi har ett väl uppbyggt kontaktnät med leverantörer i över 20 olika länder, både inom och utom EU.

Agortus AB är certifierade av SMAK Certifiering AB  och uppfyller kraven för EU-ekologiskt samt KRAV.