Miljöpolicy

Agortus AB arbetar för att värna om miljön och i största möjliga mån bedriva verksamheten resurssnålt och energieffektivt. Omsorgen för miljön ska genomsyra samtliga delar av verksamheten och omfatta aktiviteter med anknytning till företagets verksamhet. Målsättningen är att systematiskt minska Agortus negativa miljöavtryck och kontinuerligt försöka att bli lite bättre.

Vill du veta mer om vad vi gör i nuläget? Välkommen att läsa mer här.