Linser

Via vår egna kontrakterade odlare odlar vi fram gröna linser. 2020 har vi haft försök även på två sorters röda linser. Inför odling 2021 planerar vi att odla både gröna och röda linser storskaligt.