Kuriosa

Varifrån kommer namnet Agortus?

Undrar du vart namnet “Agortus” kommer från? När företaget startades i AB form, önskade vi ett namn på företaget som gav oss möjligheter!

Vi ville ha en “*. com”-adress på nätet, vi är ett företag baserat i Sverige men också ett företag där nationella gränser är en möjlighet, inget hinder!
Vi ville också ha ett namn som var kort och uttalbart på flera språk utan att väcka anstötning  (vi tror fortfarande vi lyckats).
Ett företag som ligger tidigt i sökningar: Agortus börjar ju på bokstaven “A”
…och ett namn som är “non speaking”. Ett företag utvecklas ständigt och det har vi redan sett på Agortus.
Har du tänkt dig att Agortus kommer från ordet “agro-” är du lite snett på det. Visst har mycket av vår verksamhet sina rötter där men vi är inte begränsade dit.
Namnet är en sammansättning av “agora” och “artus”. Dessa var ursprungliga namnförslag men båda var upptagna. Om båda dessa ursprungsord sätts samman och kortas av en aning kommer vi fram till (AGORa-arTUS) dagens namn: Agortus!