Växtföljd med spannmål och raps/kålväxter

I marker med raps och eller kålväxter kan vi inte rekommendera dig att odla senap; risken är stor för uppförökning av klumprotsjuka.

Vi vet efter ett antal undersökningar att senap uppförökar klumprotsjuka som finns i marken. Vi vet också att det finns en skillnad mellan olika oljerättikasorter.

I jord smittad med klumprotsjuka kan vi inte finna symptom på plantor av sorterna: Adios, Radical respektive Doublet. Därför kan du säkert använda dessa sorter i växtföljer där det finns klumprotsjuka i jorden eller där du har växtföljder som innehåller raps/ryps och kålväxter.

Odlar du andra sorter rekommenderar vi dig att fråga din säljare om sorten är känslig eller resistent mot klumprotsjuka.