Radical

Användning:

 • Som fånggröda
 • Som sanerande gröda i sockerbetor
 • Som sanerande gröda i potatisväxter

Fördelar:

 • Senblommande både vid tidig som sen sådd
 • Snabb marktäckning
 • Bra återväxt efter huggning – sen blomning efter huggning
 • Strukuruppbyggande i kompakta jordar

Segment:

 • Växtföljd med spannmål och raps/kålväxter
 • Växtföljd med spannmål, utan raps/kålväxter
 • Sockerbetor nematodresistens klass 2
 • Potatis: Groddbränna
 • Reducerad jordbearbetning

Be om en offert !