Nematoder

Fakta om nematoder:

 • Nematoder är små maskliknande och nästan genomskinliga organismer som lever av den näring de kan få då de borrar sig in i värdväxtens rötter.
 • För att kunna förflytta sig är de beroende av fuktig jord, men också då kan de endast förflytta sig korta sträckor.
 • Cystorna är stationära.
 • Fläckvis förekommande.

Fakta om betcystnematoden:

 • En trogen följeslagare till sockerbetan.
 • Slokande betor med många sidorötter.
 • Det finns 2 olika betcystarter:
  •         Vit betcystnematod: Heterodera schachtii respektive
  •         Gul betcystnematod: Heterodera betae.
 •  Den vita betcystnematoden är helt dominerande
 • Nematoder sprids genom passiv spridning –maskiner, jord, betor som transporteras.
 • Vanliga sorter av senap och oljerättika kan uppföröka kraftigt. Klass 1 sorter reducerar kraftigt, i laboratorier kring 90%.
 • Sockerbetan uppförökar betcystnematoder, ca 3-4 gånger per odlingssäsong.

  Klassning av nematodsaneringseffekt:

Enligt BSA listan så klassas sanerande grödor – vitsenap och oljerättika – enligt följande skala. Observera att klassningen officiellt anges i Pf/Pi värdet, % angivelsen är given för orientering. (Pf/Pi = Population final/Population initial; dvs det slutliga antalet nematoder efter avläsning dividerat med antalet nematoder när försöket påbörjades.)

Intervallet Pf/Pi Klassning Nivå Resistens eller uppförökning
0 <0,1 1 Mycket Resistens
0,1 0,3 2 Mycket-måttligt
0,31 0,5 3 Måttligt
0,51 1,0 4 Måttligt-ingen Uppförökning av nematoder
1,10 2,0 5 Medel
2,1 3,0 6 Medel-stark
3,1 5,0 7 Stark
5,1 8,0 8 Stark-mycket stark
>8,0 9 Mycket stark

 Länkar:

SBC – Svenska Betaodlares Centralförening

Danisco Sugar Agricenter

Våra dokument om nematoder:

Artikel om nematodsanering (publcerad i Lantmännens majnummer 2005 av ”Växtodlaren”)
20 frågor och svar om sanering av betcystnematoder
Värdplantor för och skador av H.schachtii & H. trifolii
Värdplantor för och skador av Trichodorus, Para-Trichodorus & rattle virus

 

Be om en offert !