DOUBLET

 

Användning:
  • Bioångning
  • Som fånggröda
  • Som sanerande gröda i sockerbetor klass 1
  • Som sanerande gröda i potatisväxter
  • Bekämpning av nematoderna Chitwoodi och Fallax
Fördelar:
  • Senblommande både vid tidig som sen sådd
  • Snabb marktäckning
  • Bra återväxt efter huggning – sen blomning efter huggning
  • Djuprotande
Segment:

Grönsaker och bärodling

Be om en offert !