DOUBLET

 

Användning:

  • Bioångning
  • Som fånggröda
  • Som sanerande gröda i sockerbetor klass1
  • Som sanernande gröda i potatisväxter

Fördelar:

  • Senblommande både vid tidig som sen sådd
  • Snabb marktäckning
  • Bra återväxt efter huggning – sen blomning efter huggning
  • Djuprotande

Segment:

Grönsaker och bärodling