BIOFUM

Användning:

  • Bioångning

Fördelar:

  • Snabb marktäckning
  • Medeldjupa rötter

Segment:

Grönsaker och bärodling