Fånggrödorna som ger dig merintäkter

Växtföljd
Vitsenap
Oljerättika
Spannmål utan raps/kålväxter Abraham
Ultra
Condor
Radical
Arena
Spannmål med raps/kålväxter Radical
Arena
Sockerbetor: Nematodresistens klass 1 Achilles Adios
Final (frostkänslig)
Sockerbetor: Nematodresistens klass 2 Abraham (sen blomning) Radical
Potatis: Rostringar Adios (T spp)
Radical (T spp)
Potatis: Groddbränna Abraham (sen blomning)
Ultra (medelsen blomning)
Radical
Adios
Final (frostkänslig)
Grönsaker och Bärodling (bioångning/Biofumigation) Architect (i växtföljder med kålväxter: välj Doublet) Doublet
Biofum
Reducerad jordbearbetning Abraham (sen blomning)
Ultra (medelsen blomning)
Structurator
Radical