Oljerättika Doublet

 Användning:

  • Bio-ångning
  • Som fånggröda
  • Som sanerande gröda i sockerbetor klass 1
  • Som sanerande gröda i potatisväxter
  • Bekämpning av nematoderna Chitwoodi och Fallax (där Jordbruksverket har konstaterat förekomst av dessa nematoder är det tillåtet att använda gödsel, max 50kg kväve/hektar)
Fördelar:
  • Senblommande både vid tidig som sen sådd
  • Snabb marktäckning
  • Bra återväxt efter huggning – sen blomning efter huggning
  • Djuprotande
Segment:

Grönsaker och bärodling

Be om en offert !