Condor

Användning:

  • Trädesgröda, ej nematodsanerande

 Fördelar:

  • Relativs senblommande sort.
  • Täcker marken mycket snabbt.
  • Liggbildningsresistensen är medel.
  • Har av sorterna bäst Alternaria resistens.

Segment:

Växtföljd med spannmål, utan raps/kålväxter

Be om en offert !