Arena

Användning:

  • Som fånggröda

Fördelar:

  • Medeltidig blomning
  • Snabb längdtillväxt
  • Dålig återväxt efter huggning
  • Grund – måttligt djupt rotdjup

Segment:

  • Växtföljd med spannmål, utan raps/kålväxter
  • Växtföljd med spannmål och raps/kålväxter

Be om en offert !