Oljerättika Adios

Användning:

  • Som fånggröda
  • Nematodsanerande gröda i potatisväxter och sockerbetor

Fördelar:

  • Snabb tillväxt – hög konkurrensförmåga
  • Hög torrsubstans avkastning
  • Lågt växtsätt, lätt att bruka ner
  • Djuprotande
  • Viss motståndskraft mot Alternaria
  • Mycket senblommande både vid tidig som sen sådd- låg risk för spillplantor

Segment:

  • Potatis: Rostringar
  • Sockerbetor nematodresistens klass 1

Be om en offert!