Kategoriarkiv: Aktuellt

Vi välkomnar Charlotta, Agortus nye Odlingskonsulent

Välkommen Charlotta till Agortus. Du är vår nye medarbetare och vår Odlingskonsulent.

Du börjar på Agortus 15 oktober. Det blir en intensiv start med frörensning och vår nye färgsorterare.

Charlotta Nilsson, Agortus nye Odlingskonsulent.

Dessutom, kommer du att fokusera på att vidareutveckla AQN: AxiQS Quality Network, vårt produktionsstyrningsverktyg.

Vi är glada att presentera Charlotta Nilsson, vår nye medarbetare inom AxiQS.

”Ser verkligen fram emot att få vara del i en så fantastisk företags och konceptutveckling som AxiQS och SSFP är” säger Charlotta.

Charlotta är Agortus nye Odlingskonsulent. Vi välkomnar Charlotta som en del av vår växande kår av entusiastiska medarbetare inom AxiQS, Agortus affärsområde som specialiserat på produktion av specialutsäde för världsmarknaden. Charlotta är en nyckelperson för alla våra kunder och odlare, säger VD Olof H Christerson.

Charlotta kommer initialt att utveckla vår produktionsverksamhet som odlingskonsulent. Intimt förknippat med detta är marknadsutvecklingen.

För Charlotta har en röd tråd länge varit: fokus på kvalitet. Fokus på nöjda partners och ständig utveckling och nytänkande.

Varmt välkommen Charlotta, vi hoppas du ska trivas hos oss på AxiQS!

Om AxiQS

AxiQS är ett affärsområde inom Agortus AB och en del av ”Agortus Innovations”. Varumärket AxiQS är idag synonymt med Agortus EIP projekt: ”Svensk Specialfröproduktion” (SSFP) ett av Jordbruksverket godkänt innovationsprojekt. Målet med SSFP är att utveckla den svenska produktionen av specialutsäde med världen som marknad. Läs gärna mer oss på sidanwww.axiqs.com.

Annan del av Agortus AB är Agortus Handel. Affärsområdet är idag fokuserat på handel av agro ”specialities” som tex. och att utveckla fånggrödor för den nordiska marknaden men också insatsvaror till den nordiska livsmedelsindustrin och den europeiska grodd och skott marknaden.

För mer information om Agortus AB, besök gärna vår hemsida: www.agortus.com.

Vi är glada att presentera Sang Niching, vår nye medarbetare inom Agortus.

”Det skall bli roligt att få vara en viktig pusselbit för företaget” säger Sang.

Sang är Agortus nye Rekvisitionsekonom och Sekreterare i Samverkansgruppen inom projektet Svensk Specialfröproduktion. Vi välkomnar Sang som en del av vår växande kår av entusiastiska medarbetare inom Agortus och SSFP, företagets innovationsprojekt specialiserat på produktion av specialutsäde för världsmarknaden. Sang är en nyckelperson för vårt arbete med att administrera projektet, säger företages VD Olof H Christerson.

Sang kommer initialt att utveckla vår kommunikation med finansiären: Jordbruksverket, men också arbetet inom Samverkansgruppen tillsammans med företagen: NoroGard, SUF, BCC, Skibberöds Gård, Mazars och Sparbanken Skåne.

För Sang har en röd tråd varit: lärande och utveckling.

Varmt välkommen Sang, vi hoppas du ska trivas hos oss på Agortus!

Om Agortus

Agortus driver sedan 2004: handel med agrobaserade varor i Norden och Mellaneuropa. Företaget är idag fokuserat på handel och att utveckla fånggrödor för den nordiska marknaden men också insatsvaror till den nordiska livsmedelsindustrin och den europeiska grodd och skott marknaden.

Sedan 2016 drivs också affärsområdet AxiQS som en del av ”Agortus Innovations”. Varumärket AxiQS är idag synonymt med Agortus EIP projekt: ”Svensk Specialfröproduktion” (SSFP) ett i våras av Jordbruksverket godkänt innovationsprojekt. Målet med SSFP är att utveckla den svenska produktionen av specialutsäde med världen som marknad. Läs gärna mer under www.axiqs.com.

För mer information om Agortus AB, besök gärna vår hemsida: www.agortus.com.

Johnny Kock, Agortus nya inköp, försäljning och logistikansvarige!

Johnny har lång erfarenhet från internationell försäljning och livsmedelslogistik med god förståelse för kunder och leverantörers förutsättningar och behov. Johnny har dessutom drivit egen verksamhet vilket gett stor insikt om vikten av goda och långsiktiga samarbeten.

Johnny har det senaste året backat upp Agortus försäljning och tar nu ett helhetsansvar för Agortus inköp, försäljning och logistik.

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkommen Johnny!

Du kan nå Johnny på hans direktnummer 0703-211791 alternativt på hans mail johnny.kock@agortus.com

Först med EUs webbaserade kontrollsystem TRACES

Som en av de första importörerna i Sverige har Agortus använt EUs nya webbaserade kontrollsystem – TRACES. Fr o m 2017-10-19 får kontrollintyg och andra intyg ej längre hanteras manuellt, utan ska ske digitalt via TRACES. En leverantör i t ex Indien skapar intyget i TRACES som sedan kontrolleras och godkänns av exportlandets kontrollmyndighet. Informationen blir direkt tillgänglig för oss, eventuell förtullningsagent samt Tullverket som är kontrollorgan i Sverige. Efter Tullverkets godkännande kan kontrollintyget direkt användas i förtullningsprocessen. Allt sker alltså digitalt.

Mycket smidigt och lättanvänt. Tack TRACES!