Birdie Nam-Nam Solrosfrö

 

Produkten innehåller 100% solrosfrö, ej blandat med svart oljefrö. Innehåller inga andra tillsatser. Fodret har hög renhet vilket ger mindre spill och därmed mindre risk för oönskade djur under fågelbordet. Uppfyller Jordbruksverkets krav och är fritt från salmonella.

För småfåglar som grönfink, domherre, bofink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita och talltita.

Solrosfröetikett

Finns i förpackningen: 5, 8, 20 och 25 kg i säck