Avfallstrappan

Förebygger och minimerar: Först och främst arbetar vi med att förhindra att avfall uppstår överhuvudtaget. Det kan handla om allt från att inte ta med sig för mycket mat i matlådan till att inte göra större inköp än nödvändigt.

Återanvänder: För att minska vår pappersförbrukning återanvänder vi kopieringspapper som anteckningspapper. Pallar och material vid försändelser försöker vi återanvända i så stor utsträckning som möjligt och det som inte kan användas återvinner vi.

Återvinna: Vi källsorterar och återvinner så mycket vi kan vilket i nuläget innebär att vi sorterar plast, glas, metall, kartong, tidningar samt komposterar.

Annan återvinning samt deponi: Det vi själva inte kan återvinna och produkter eller material som inte lämpar sig för i hushållssoporna kör vi iväg med till närmaste återvinningscentral.

 

Källa: Sopor.nu