Hållbarhet

För Agortus är det en självklarhet att arbeta med ansvarsfullt företagande. Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor anser vi både är en skyldighet och möjlighet för att bidra till en sund samhällsutveckling. Det finns ingen allmängiltig definition av ett ansvarsfullt företagande men Agortus har valt att använda sig av Europeiska kommissionens definition där ansvarsfullt företagande (corporate social responsibility) beskrivs som att göra mer än vad lagen kräver och att frivilligt ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet.