Agortus sociala arbete

Vi har ett ansvar för det samhälle vi verkar i. Sättet Agortus verkar på har betydelse både för det lokala samhället, företagets anställda och de som använder våra produkter.

Livsmedelssäkerhet
Som livsmedelsföretag har Agortus ett stort ansvar för sina kunder och kundernas kunders säkerhet. För att säkerställa en hög säkerhet arbetar Agortus utifrån HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter) som är en standardiserad arbetsmetod för att systematiskt kartlägga risker och hur dessa kan förebyggas.

Arbetsmiljö
Agortus har vuxit i antal anställda och på grund av detta blivit lite trångbodda. För oss är det viktigt med en hälsosam arbetsmiljö och vi har därför börjat bygga nya lokaler som kan bidra till en ljusare, luftigare och lugnare arbetsmiljö.

Samhällsengagemang
Agortus vill vara en god och engagerad granne som bidrar till en positiv samhällsutveckling i Svalövs kommun. Vi är öppna för att erbjuda praktik/ sommarjobb till ungdomar inom kommunen samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Svalöfs gymnasium, Svalövs kommun.