Agortus miljöarbete

Vi har ett ansvar för att skydda den miljö vi verkar i. Sättet vi lever och verkar idag har en avgörande betydelse för hur världen kommer att se ut i framtiden. På Agortus arbetar vi på flera sätt för att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

KRAV-certifiering
Vi är KRAV-certifierade vilket innebär att vi får importera och sälja KRAV-märkta produkter. För Agortus omfattar det framförallt KRAV- samt EKO-märkta fröer, bönor och linser för skott- och groddproduktion.

Avfallshantering
Vi arbetar med att förebygga och minska vår förbrukning av avfall. År 2014 genererade hushåll och företag drygt 165 miljoner ton icke-farligt avfall (Naturvårdsverket, 2017). Vi på Agortus tycker detta är en svindlande mängd och arbetar därför aktivt för att minska vårt bidrag till detta års (2018) statistik. På Agortus har vi därför valt att ha avfallstrappan i åtanke när vi hanterar vårt avfall.

Utfasning av miljöfarliga rengöringsmedel
Vi har nyligen påbörjat en utfasning av miljöfarliga rengöringsmedel. Alla nya rengöringsmedel och hushållsprodukter som köps in till företaget är antingen Svanenmärkta eller märkta med Bra Miljöval.

Sparsam körning
För att minska företagets koldioxidutsläpp har de i personalen som reser mycket i sin tjänst genomgått kursen ”Sparsam körning”.