Fröer till groddar, skottprodukter och mikrogrönt

Till dig som odlar skottprodukter, groddar eller mikrogrönt  är Agortus din nyckelleverantör av fröer!

Agortus:

* Vi har insikt i dina problem och problemställningar.
* Vi har internationella kontakter inom branschen
* Vi hjälper dig att lösa dina problem
* Vi kan erbjuda dig frö av många olika arter, sorter och kvaliteter, allt för att möta dina önskemål.