Välkommen till Agortus!

Vi är en leverantör av agrobaserade råvaror till livsmedelsindustrin, detalj- respektive partihandeln, & agrosektorn. Med vår breda kunskap inom livsmedel, odling och växt-förädling och med ett djupt engagemang hoppas vi kunna erbjuda dig det du behöver. 

Vår marknad är global och vi har ett väl uppbyggt kontaktnät med leverantörer i över 23 olika länder, både inom och utanför EU.

Vi är SMAK certifierade  och uppfyller kraven för EU-ekologiskt samt KRAV.