Innovationsprojektet Svensk Specialfröproduktion, SSFP

Svensk specialfröproduktion – SSFP är ett innovationsprojekt med syfte att inom Sverige skapa en fungerande värdekedja för specialfröodling, från sådd till avsalu med 100% export till de ledande fröproducenterna i världen. Projektet ska erbjuda svenska lantbruksföretag nya odlingsmöjligheter och samtidigt bidra till att förbättra lönsamheten för dessa.

Produktionsförutsättningar för specialfröodling är lång dag respektive kort natt, isolationsavstånd, jungfruliga jordar och kunniga odlare. Allt detta finns i Sverige, samtidigt som svenska lantbrukare söker nya lönsamma grödor.

Projektet som finansieras delvis med EU-pengar från Europeiska innovationspartnerskapet inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

 

 

 

Se vår film om Svensk Specialfröproduktion och varför just detta projekt är så viktigt.