Om Agortus

Agortus är leverantör av agrobaserade råvaror till livsmedelsindustrin, detalj- respektive partihandeln, & agrosektorn. Vi är även KRAV-certifierade för att kunna sälja ekologiska produkter. Vår marknad är global och vi har ett väl uppbyggt kontaktnät med leverantörer i över 20 olika länder, både inom och utom EU.

Kompetensmässigt arbetar Agortus inom områdena:
– Fröer och kryddor för livsmedelsproduktion
– Fröer för lantbruk/odling/trädgård
– Fröer/nötter och andra produkter för vildfågelfoder
– Fröer för grodd- och skottproduktion

Agortus står för:
– Kvalitet
– Flexibilitet
– Produktutveckling och nya idéer
– Problemlösning

Tack vare nöjda kunder vidareutvecklas Agortus hela tiden. Nöjda kunder som återkommer och som är lika nyfikna som vi själva är!

Med rötter, kunskap och orientering inom verksamheter som livsmedel, odling, växtförädling samt många internationella kontakter, kan Agortus hjälpa dig som kund med er vidareutveckling.

Rätt kvalitet till dig som kund
För oss på Agortus är kvalitet mycket viktigt. Som kund hos Agortus hjälper vi dig att finna lämpliga produkter och kvaliteter som möter just ditt och dina kunders behov.

Våra honnörsord är:
Kundfokus
Problemlösning genom kunskap och
Tvärvetenskap